Home
    
Фирмата е оборудвана със съвременни машини и съоръжения от Италия, Чехия,
Германия, Полша и др.
Opava4ka
Measuring
Комтакти
 
 
 
Phare
 
 

Проходна оцедачна и опъвачна машина,
3200 mm, доставена по програма ФАР

Измерителна машина GER  ELECTRONICS,
3200 mm, доставена по програма ФАР
Drums
6pric
 

Барабани Валеро

Шприц Агрегат “ Карлези “ – Италия
  Vacuum
  Вакуум сушилнa
Гладенето и шагренирането се извършва с гладачни преси SVIT
 
Laboratory
Химичните и физикомеханичните изпитания се осъществяват със съвременни апарати от фирмите BALY и SATRA
  Химична лаборатория