Home

Акционери на фирмата

Raykov
Изпълнителен директор
ст.н.с. инж. Райко Райков

Кожарски специалист - завършил техникум по кожарство гр. Ловеч и ВХТИ - гр. София - специалист технология на кожите. Има над 50 години трудов стаж, над 25 години в промишлеността и 25 години научно - изследователска дейност в този бранш. Хабилитиран като старши научен сътрудник в Института по кожарство - гр. Габрово. Автор на много научни разработки. Участвал в строежа и пускането на четири кожарски фабрики - 2 в чужбина (Танзания и Казахстан) и две в България (гр. Русе и гр. Габрово).

Президент на фирма за кожена галантерия и производство на намаслители и пигментни пасти за кожарството СД " Дер - Га - Макс ", гр. Габрово.
Products
uju
Management-over-BG
uu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нина Максименко - Райкова

Завършила Руска филология в Университета във Велико Търново.
Заместник директор на Фулмакс 21 АД и Управител на СД " Дер - Га - Макс ", гр. Габрово.
nina